Waarom flexwerkers en hun belangen bij medezeggenschap betrekken?

Besluiten van ondernemers kunnen gevolgen hebben voor zowel werkenden met een vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling als flexwerkers. Bij besluiten over arbeidsomstandigheden, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden kunnen de gevolgen voor werkenden verstrekkend zijn. Ook kunnen de gevolgen per groep verschillen. Bovendien hebben product-, proces- en werkinnovaties er baat bij wanneer flexwerkers vanuit de organisatie ontwikkelmogelijkheden hebben, worden uitgedaagd en in de bedrijfscultuur worden opgenomen.

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering (TNO en CBS)’ uit 2015 geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering.

Redenen om (de belangen van) flexwerkers bij medezeggenschap te betrekken:

Voor flexwerkers

 • betrokkenheid (bij het werk)
 • gehoord en serieus genomen worden
 • invloed
 • ervaring en know-how vanuit andere organisaties delen
 • motivatie
 • persoonlijke ontwikkeling.

Voor vaste werknemers

 • representativiteit: alle groepen werkenden zijn vertegenwoordigd
 • flexwerkers zijn collega’s
 • frisse onbevangen blik flexwerkers
 • diversiteit input zorgt voor verbreding van visie
 • inzicht in de flexstrategieën en flexbehoefte van de onderneming en daarop kunnen anticiperen.

Voor werkgevers

 • flexwerkers zijn onderdeel van het bedrijf
 • draagvlak
 • belangen flexwerkers op tafel
 • frisse blik
 • vernieuwende ideeën
 • andere invalshoek
 • specifieke/nieuwe kennis
 • door sterkere binding flexwerkers hogere productiviteit
 • profileren als goed werkgever.