Overzicht ideeën en praktijkvoorbeelden

De ideeën en praktijkvoorbeelden met betrekking tot OR en achterbancontact zijn bijeengebracht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Relatie achterban

Om de relatie met de achterban beter te maken hebben we twee speciale OR-brievenbussen opgehangen.

Herman Wilkens (lid OR), NBD Biblion - juni 2015


Relatie achterban

Om de achterban te vertellen wat de OR doet zijn we een 'OR-winkel' begonnen. De campagne die we opgezet hebben gaf de indruk dat er een echte OR winkel was met aanbiedingen en dergelijke.

Herman Wilkens (lid OR), NBD Biblion - juni 2015


OR website

De OR van de gemeente Haarlem heeft een eigen website: www.orhaarlem.nl die voor iedereen toegankelijk is.

Henny Wildenberg (ambtelijk secretaris/adviseur), Gemeente Haarlem - juni 2015

Overleg in ondernemingsraad © Shutterstock
Vergadering van de Ondernemingsraad Peter Fleur