OR en achterbancontact

Elke OR heeft een eigen achterban: de personen die in de onderneming werkzaam zijn.

Een wereld te winnen!

Om de werknemers in de onderneming goed te kunnen vertegenwoordigen, is een kwalitatief goed en continu contact met de achterban uiteraard wenselijk. Dat levert OR én achterban veel nuttige informatie, (innovatieve) ideeën en kennis op. Het biedt de werknemers de mogelijkheid om mee te denken en invloed te hebben. De OR kan de inbreng van de werknemers vervolgens gebruiken in de dialoog met de bestuurder. Zo kan de inbreng bijdragen aan het constructief verlopen van die dialoog. En het zorgt voor betrokkenheid en draagvlak voor besluiten. Het resultaat: een bijdrage aan goede besluitvorming en aan het beter functioneren van de onderneming. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord!

Het is aan de OR om de relatie met de achterban vorm en inhoud te geven. Uit onderzoek blijkt dat die relatie in veel ondernemingen beter kan. Een aantal suggesties voor een beter contact met de achterban vindt u via de links op deze pagina. De suggesties zijn in een overzichtelijk schema bij elkaar gebracht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Heb je zelf een goed idee? Deel het met de CBM, zodat ook andere ondernemingen en OR-en er hun voordeel mee kunnen doen!