Websites en organisaties medezeggenschap

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft bijgaande lijst opgesteld voor het (landelijke) medezeggenschapsveld. Er zijn namelijk behoorlijk wat organisaties die zich bezighouden met medezeggenschap, veelal met hun eigen afkorting. Onderstaand overzicht biedt inzicht in dit veelvuldige aanbod. Met name voor OR-leden wordt hiermee getracht goed in kaart te brengen wat al deze partijen en organisaties doen. De omschrijving is ontleend aan de websites van de betreffende organisaties.

Naast organisaties zijn ook wat informatieve websites opgenomen omtrent medezeggenschap. Via de diverse hyperlinks komt u rechtstreeks op de betreffende websites terecht. Hoewel zorgvuldig tot stand gekomen, is onderstaand overzicht niet compleet.

Ontbreekt er uw inziens een organisatie en/of interessante website in onderstaand overzicht, neem dan contact op met het secretariaat: tel. 070 – 3499563 / cbm@ser.nl.

Bedrijfscommissies

 • BC Markt I / Bedrijfscommissie Markt I
  De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • BC Markt II / Bedrijfscommissie Markt II
  De bedrijfscommissie voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a.) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • BC Overheid / Bedrijfscommissie voor de Overheid
  De bedrijfscommissie voor de overheidssector (ambtenaren). Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • Scholingskamer, onderdeel van BC Markt I respectievelijk BC Markt II
  Zowel BC Markt I als BC Markt II hebben voor vragen en geschillen omtrent scholing een speciale Scholingskamer.

Bevordering MZ

 • CBM / Commissie Bevordering Medezeggenschap
  Deze SER-commissie heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij brengt onder meer diverse aanbevelingen en praktische tips uit.
 • SER / Sociaal-Economische Raad
  Belangrijk adviesorgaan van de regering op sociaal en economisch terrein. Heeft diverse medebewindstaken op het gebied van medezeggenschap.

Branche- en beroeps verenigingen

Informatieve websites

 • ORnet.nl
  Digitale omgeving van het Praktijkblad Ondernemingsraad (Uitgeverij: Reed Business bv).
 • ORrendement
  Maandelijks nieuws- en adviesvakblad voor ondernemingsraden (Uitgeverij: Rendement).

Onderzoek

Opleiding en certificering

 • AIAS / Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies
  Het AIAS verzorgt de basisleergang voor medezeggenschapstrainers.
 • RMZO / Register MedeZeggenschap Opleiders
  In het RMZO zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Via de website kunt u opleiders vinden.
 • SCOOR / Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden
  Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven. Op de website is een overzicht van alle SCOOR-gecertificeerde opleidinginstituten te vinden.

Organisaties voor MZ

Platformen MZ

Sociale partners

Overleg in ondernemingsraad © Shutterstock