Websites en organisaties medezeggenschap

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft bijgaande lijst opgesteld voor het (landelijke) medezeggenschapsveld. Er zijn namelijk behoorlijk wat organisaties die zich bezighouden met medezeggenschap, veelal met hun eigen afkorting. Onderstaand overzicht biedt inzicht in dit veelvuldige aanbod. Met name voor OR-leden wordt hiermee getracht goed in kaart te brengen wat al deze partijen en organisaties doen. De omschrijving is ontleend aan de websites van de betreffende organisaties.

Naast organisaties zijn ook wat informatieve websites opgenomen omtrent medezeggenschap. Via de diverse hyperlinks kom je rechtstreeks op de betreffende websites terecht. Hoewel zorgvuldig tot stand gekomen, is onderstaand overzicht niet compleet.

Ontbreekt er volgens jou een organisatie en/of interessante website in onderstaand overzicht, neem dan contact op met het secretariaat: tel. 070 – 3499563 / cbm@ser.nl.

Bedrijfscommissies

 • BC Markt I / Bedrijfscommissie Markt I
  De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • BC Markt II / Bedrijfscommissie Markt II
  De bedrijfscommissie voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a.) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • BC Overheid / Bedrijfscommissie voor de Overheid
  De bedrijfscommissie voor de overheidssector (ambtenaren). Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
 • Scholingskamer, onderdeel van BC Markt I respectievelijk BC Markt II
  Zowel BC Markt I als BC Markt II hebben voor vragen en geschillen omtrent scholing een speciale Scholingskamer.

Bevordering MZ

 • CBM / Commissie Bevordering Medezeggenschap
  Deze SER-commissie heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij brengt onder meer diverse aanbevelingen en praktische tips uit.
 • SER / Sociaal-Economische Raad
  Belangrijk adviesorgaan van de regering op sociaal en economisch terrein. Heeft diverse medebewindstaken op het gebied van medezeggenschap.

Branche- en beroeps verenigingen

Informatieve websites

 • ORnet.nl
  Digitale omgeving van het Praktijkblad Ondernemingsraad (Uitgeverij: Reed Business bv).
 • ORrendement
  Maandelijks nieuws- en adviesvakblad voor ondernemingsraden (Uitgeverij: Rendement).

Onderzoek

Opleiding en certificering

Organisaties voor MZ

Platformen MZ

Sociale partners

Overleg in ondernemingsraad © Shutterstock