Maak snel en makkelijk een reglement voor de ondernemingsraad op maat!

Elke ondernemingsraad moet een reglement hebben. Dat lijkt een lastige klus, maar met deze tool is het heel eenvoudig om een reglement op te stellen. Voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT), een medezeggenschapsorgaan in kleine bedrijven, heeft de SER een leidraad met een modelreglement opgesteld.

Voorbeeldreglementen

Hoe stelt u een reglement op voor de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Download hier een voorbeeldreglement of een leidraad.

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat!

Deze gratis tool biedt verschillende keuzemogelijkheden met een uitgebreide toelichting. Handig is dat u tussentijds kunt opslaan. Ook kunt u informatie delen met mede-OR-leden en notities toevoegen.

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

De leidraad bevat een modelreglement voor de PVT met toelichting en bijlagen. Ook vindt u er informatie over wat er over de PVT in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld.