Scholing en ontwikkeling ondernemingsraden

Scholing van de OR komt de hele organisatie ten goede, want het vergroot de weerbaarheid en effectiviteit van de OR. Ook een bestuurder heeft baat bij een goed geïnformeerde en vaardige OR, die sterk en inhoudelijk tegenspel biedt. Dat zorgt voor constructief overleg en draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak voor beleid. Hier vindt u informatie over het recht op scholing en waar u goede trainingen en cursussen kunt vinden.

Scholingsplan

Het is slim om als OR jaarlijks een scholingsplan op te stellen. Maar hoe pakt u dit aan? Als u nieuw bent in de OR, hebt u waarschijnlijk een andere scholingsbehoefte dan iemand die al wat langer meeloopt. Ook kunnen er tijdens de zittingsperiode zaken gaan spelen waar u meer kennis over wilt opdoen. De SER helpt OR’en een handje met een stappenplan waarmee ze hun scholingsbehoefte concreet in kaart kunnen brengen.

Kosten cursus

Wat kost zo’n OR-cursus? De SER stelt jaarlijks richtbedragen vast voor kwalitatief goede OR-cursussen. Er zijn maatwerkcursussen en cursussen met open inschrijving. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus voor de hele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.
De richtbedragen die de SER hiervoor vaststelde voor het jaar 2019 (PDF) en die voor het jaar 2020 (PDF) vindt u op deze site.

Conflict over scholing?

Heeft u een conflict met de bestuurder over de kosten van de scholing of over de scholingswens van de OR? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Scholingskamer van de SER vragen te bemiddelen.

Publicaties

Overleg in ondernemingsraad door middel post-its ┬ę Shutterstock

Kwaliteit trainer

Hoe vindt u een goede trainer? Let op het certificaat van SCOOR-RMZO, een stichting die door de SER in het leven is geroepen om de kwaliteit van de scholing te borgen. U vindt op www.scoor-rmzo.nl een register met gecertificeerde opleidingsinstituten.

Voor trainers: hoe komt u aan een SCOOR-RMZO-certificaat?

Kijk op scoor-rmzo.nl voor alle informatie over hoe u een SCOOR-RMZO-certificaat kunt aanvragen, de procedure, de eisen en de kosten.

Zie ook de veelgestelde vragen over certificering scholing.