Rechten ondernemingsraad bij uitstel van betaling of faillissement

Heeft u uitstel van betaling aangevraagd? Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Ook in zo’n crisissituatie moet u de ondernemingsraad (OR) raadplegen en informeren.

Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de regels voor medezeggenschap dan niet gelden.

De SER heeft hierover een advies uitgebracht en een stroomschema opgesteld voor werkgevers, werknemers, OR-leden, curatoren en bewindvoerders. Het schema geeft inzicht in de rechten van de OR bij uitstel van betaling of faillissement.