Verstevig de relatie tussen ondernemingsraad en commissarissen

Bedrijven en organisaties hebben baat bij een goede relatie tussen het bestuur, raad van commissarissen (RvC) en de ondernemingsraad (OR). Zij kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld doordat de OR de RvC kan voorzien van waardevolle extra informatie. Ook kan de OR zijn visie op de gang van zaken geven via de commissaris die op voordracht van de OR in de RvC zit. Nog weinig OR’en maken gebruik van hun recht een commissaris voor benoeming voor te dragen. Download hier de handreikingen met tips hoe u de relatie tussen de OR en RvC kunt verstevigen.

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen OR en RvC
Handreiking voor OR-leden

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR
Handreiking voor leden RvC en RvT

OR & Commissaris special
Een eenmalig e-magazine voor ondernemingsraden, commissarissen en bestuurders over het belang van een goede relatie en dialoog. De special is een uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance,

Alliantie Medezeggenschap & Governance

De SER heeft in 2014 samen met het Nationaal Register de Alliantie Medezeggenschap & Governance opgericht. Doel is te bevorderen dat OR, bestuurder en commissaris een goede relatie met elkaar hebben en met elkaar in dialoog gaan. Inmiddels nemen diverse partijen aan de Alliantie deel.

Lees meer

Alliantie Medezeggenschap & Governance.