Praktijkvoorbeelden van participatie van jongeren in medezeggenschap

Hoe bereik je jongeren als or?

Veel organisaties hebben al ervaren dat het heel goed mogelijk is om jongeren te laten meedraaien in medezeggenschap. Dat gebeurt in grote maar ook in kleinere organisaties in verschillende sectoren. Het gaat niet vanzelf, dat leert de ervaring van betrokkenen ook. Maar tegelijkertijd zijn zowel de jongeren zelf als hun directies positief. Bekijk de goede voorbeelden van organisaties die zich bij de SER hebben aangemeld op deze pagina.
Kent u een interessant praktijkvoorbeeld voor dit overzicht? Meld dit bij ons aan!

Jongere aan het thuiswerken; online meetingABN-AMRO

Hoe ABN AMRO jongeren betrekt bij medezeggenschap

Ook een praktijkvoorbeeld aanmelden?

Kent u een interessant praktijkvoorbeeld van participatie van jongeren in medezeggenschap.