Medezeggenschap en jongeren

Jongeren kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak invloed uitoefenen op veranderingen. Dat kan heel goed via de ondernemingsraad (or). Een mix van jong en oud leidt tot inzichten die waardevol zijn bij het aanpakken van belangrijke vraagstukken. Op deze pagina vind je informatie en tips om jongeren (meer) te betrekken bij medezeggenschap.

SER jongerennetwerk Medezeggenschap

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap is een netwerk voor en door jongeren die actief zijn in medezeggenschap. Het netwerk draagt bij aan het verjongen en vernieuwen van de medezeggenschap. In dit netwerk wisselen jonge medezeggenschappers en jonge medezeggenschapsprofessionals ervaringen, kennis en contacten uit. Het netwerk doet onder meer aanbevelingen over hoe jongeren te betrekken bij medezeggenschap en hoe zij gemotiveerd kunnen worden om lid te worden van de or.

Praat met jongeren over flexwerk en werkdruk

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap heeft een aanbeveling opgesteld voor ondernemingsraden die ingaat op hoe jongeren omgaan met werkdruk en flexwerk en signaleert welke belemmeringen jongeren op dat vlak ervaren in hun werk. Er is ook bekeken hoe je jongeren kan stimuleren om via de or mee te praten over onderwerpen die in hun werk van belang zijn.

Het is belangrijk om als or met jongeren in gesprek te gaan over onderwerpen die hen aangaan. Een aantal belangrijke tips voor de or om jongeren te betrekken:

  • Benader de jongeren persoonlijk.
  • Speel in op de interesses van jongeren.
  • Wijs één iemand aan als aanspreekpunt en laat die de communicatie met jongeren vormgeven.
  • Sluit aan bij bestaande jongerennetwerken.

Jongeren betrekken bij medezeggenschap
Waarom is het belangrijk om jongeren bij medezeggenschap te betrekken en hoe kan je hen betrekken? Bekijk de tips van Lieve de Wit, verkoopmanager bij AM, 2 jaar lid medezeggenschap.

Jongerentoets
De ondernemingsraad kan gebruik maken van een jongerentoets. In deze toets wordt er gekeken naar het effect van bijvoorbeeld een adviesaanvraag of informatienota op jongeren of flexwerkers. Benieuwd naar deze jongerentoets? Bekijk het filmpje van Ellen de Weerd, Process Engineer ABN AMRO, 3 jaar lid van I&T ondernemingsraad.

[Binnenkort zie je hier het filmpje]

Speel in op de interesses van jongeren
Waarom is het belangrijk om als or aansluiting te vinden bij de groep jonge werknemers als het gaat over bijvoorbeeld werkdruk? Bekijk de tips van Marloes Steenhuijsen, fysiotherapeut & klinisch gezondheidswetenschapper UMC Utrecht, lid van de ondernemingsraad & jong UMC Utrecht.

Meer weten over de aanbeveling?
Bekijk de aanbeveling ‘De or praat met jongeren over flexwerk en werkdruk’ en lees meer tips om jongeren actief te betrekken bij de or.

Tips om meer jongeren te werven voor deelname aan medezeggenschap

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft aan jongeren en or`s gevraagd hoe or’s makkelijker jongeren kunnen werven voor deelname aan medezeggenschap.

Uit de enquêtes onder jongeren blijkt dat deze in het algemeen niet goed (genoeg) weten wat medezeggenschap inhoudt, wat de or/personeelsvertegenwoordiging (pvt) doet en hoe jongeren toegevoegde waarde kunnen leveren door betrokken te zijn bij medezeggenschap.

Een aantal tips om meer jongeren te werven voor deelname aan medezeggenschap:

  • Maak onder jongeren bekend wat de or/pvt doet en wat de werkzaamheden zijn.
  • Zorg voor goede en duidelijke communicatie naar de jongeren.
  • Bekijk of de werkwijze van de or gemoderniseerd en/of vernieuwd moet worden om meer jongeren te betrekken.

Jongeren willen meedenken, maar op hun manier

Hoe trekken ondernemingsraden meer jongeren aan? En hoe geef je jongeren via medezeggenschap invloed op organisatiebeleid? Bekijk de oplossingen die jongeren en experts hebben bedacht in de praatplaat. Of lees meer in het document ‘Jong(eren) denken en doen in medezeggenschap’. Hierin vind je informatie uit enquêtes, expertbijeenkomsten, gesprekken, schriftelijke input, literatuur en onderzoek.