Vraag en antwoord over medezeggenschap

Heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht bij een reorganisatie? Is elektronisch stemmen toegestaan? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vindt u in de vraagbaak van de SER.
Heeft u een vraag over medezeggenschap of de Wet op de ondernemingsraden? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, bel of mail dan via 070 3499 561 of cbm@ser.nl.

Instelling of opheffing of ontheffing medezeggenschapsorgaan

Verkiezingen en reglement medezeggenschap

Rechten en faciliteiten en plichten OR PVT

Scholing

Overige medezeggenschapsvragen

OR-KoersKaart

FAQ Bedrijfscommissies

Vragen over certificering door SCOOR

Vragen over de audit van SCOOR

Vragen over het SCOOR-register

Vragen over de kosten van certificering