Bemiddeling bij conflicten tussen ondernemingsraad en bestuurder

Heeft u als ondernemingsraad (OR) een conflict met de bestuurder en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de bedrijfscommissie van de SER vragen te bemiddelen. Kijk hier voor meer informatie of dien hier uw verzoek om bemiddeling in.

De bedrijfscommissie: uw hulp bij medezeggenschap

Wat doet de or bij een conflict over medezeggenschap?

Heeft u als or een conflict waar u zelf niet uitkomt, bijvoorbeeld met de bestuurder? De Bedrijfscommissie heeft een hulpmiddel dat u zelfstandig kunt inzetten om een conflict op te lossen. U maakt een bewuste keuze of en wie u inzet: de rechter, Bedrijfscommissie, or-adviseur of mediator.

De procedure via de bedrijfscommissie is – vergeleken met de gang naar de rechter – informeel, efficiënt en laagdrempelig en bovendien kosteloos. Partijen hoeven niet te wachten tot een conflict hoog is opgelopen, maar kunnen ook al eerder om bemiddeling vragen. Een geschil hoeft daardoor niet uit te groeien tot een groot conflict. Niet alleen de OR, maar ook een werknemer of een vakbond kan de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen.

Kennis van sectoren

De bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal werkgevers- en werknemersorganisaties. Daardoor kent zij de verschillende sectoren van het bedrijfsleven goed. Dit geldt zowel voor de commerciële als de non-profitsectoren.

Ook voor mediation

De bedrijfscommissie is goed ingevoerd in de relevante rechtsgebieden en beschikt over deskundigen in mediation. Zij kijkt naar de achtergronden van het geschil en probeert tot een gezamenlijk gedragen, toekomstgerichte en duurzame oplossing te komen. Mocht de bemiddeling niet lukken, dan kan de bedrijfscommissie ook een schriftelijk advies of oordeel over de kwestie geven.

Lees meer over Bedrijfscommissies