Werkgevers- en werknemersorganisaties

Binnen de SER dragen werkgevers- en werknemersorganisaties bij aan sociaal-economisch beleid. Zij zijn ook betrokken bij het nader invulling geven aan de medezeggenschap.

Werkgeversorganisaties

Werknemersorganisaties