Onderzoek naar medezeggenschap

Op het gebied van medezeggenschap wordt onderzoek gedaan. De onafhankelijke Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) bevordert wetenschappelijk onderzoek en brengt onderzoekers met elkaar in contact.

Stichting Onderzoek Medezeggenschap

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) heeft als doel goed onderzoek te stimuleren op het terrein van de medezeggenschap. SOMz hanteert daarbij een brede interpretatie, zodat ook arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, bestuurlijke onderwerpen (‘corporate governance’) en daarmee verbonden juridische en economische kwesties kunnen worden meegenomen.

Verder wil SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar, en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in ondernemingen en instellingen.

SOMz beschikt niet over eigen middelen voor onderzoek, maar kan wel een bemiddelende en stimulerende rol spelen. Verspreiding van onderzoeksresultaten vindt plaats via workshops en conferenties.

Voor geïnteresseerde or-leden, trainers/adviseurs organiseert de stichting eenmaal per jaar een verdiepende bijeenkomst over actueel onderzoek waar zij met wetenschappers over van gedachten kunnen wisselen.

Voor onderzoekers organiseert zij elk jaar een onderzoekersmiddag waar onderzoekers die zich met medezeggenschap bezig houden kennis kunnen nemen van elkaars werk en ideeën.