Branche- en beroepsverenigingen medezeggenschap

Voor professionals op het gebied van de medezeggenschap zijn enkele branche- en beroepsorganisaties in het leven geroepen.

Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)

De Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor alle professionals die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap. Trainers, adviseurs, ambtelijk secretarissen, juristen en advocaten delen kennis en ervaringen met elkaar om de medezeggenschap en de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen. Samen voorsorteren op belangrijke ontwikkelingen en brainstormen over mogelijkheden om de medezeggenschap in Nederland verder te brengen en op de kaart te houden. Dat is wat de leden van de BVMP belangrijk vinden.

Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ)

Ondernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van alle medewerkers worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende opleidingsbureaus met als doel de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen (VASMO)

De Vereniging van Ambtelijke Secretarissen van Medezeggenschapsorganen (VASMO) is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn als professionele ondersteuner van een medezeggenschapsorgaan. VASMO richt zich op deskundigheidsbevordering en verdere professionalisering van het vak van ambtelijk secretaris. Hiervoor certificeert VASMO diverse opleidingen. De vereniging organiseert regelmatig deskundigheidstrainingen, intervisiegroepen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast verricht VASMO lobbyactiviteiten bij politici, werkgevers, medezeggenschapsplatforms, en andere organisaties die zich met medezeggenschap bezighouden om het vak onder de aandacht te brengen en te houden.