Bedrijfscommissies

Door de SER zijn twee bedrijfscommissies voor de marktsectoren ingesteld. Zij geven voorlichting over medezeggenschap en de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Ook bemiddelen de commissies bij geschillen over medezeggenschap.

Wat doen de bedrijfscommissies?

De bedrijfscommissies helpen ondernemingsraden, bestuurders en andere betrokkenen bij alles wat komt kijken bij medezeggenschap.
Ze geven voorlichting en beantwoorden via een vragenservice concrete vragen over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast bemiddelen ze bij geschillen over medezeggenschap. Voor geschillen over scholing kun je terecht bij de scholingskamer van de bedrijfscommissies.
En ten slotte hebben de bedrijfscommissies als taak ondernemingsovereenkomsten en daarnaast ook reglementen van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden te registreren.
De bemiddeling, voorlichting of registratie door de Bedrijfscommissie is gratis.

Twee bedrijfscommissies

Ondernemingen in commerciële sectoren kunnen voor bemiddeling en/of advies terecht bij bedrijfscommissie Markt I.
Ondernemingen in de zorg-, welzijns-, cultuur-, onderwijs- en sportsector en voor ondernemingen in het kader van overige sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen en belangen kunnen terecht bij bedrijfscommissie Markt II.
De commissies zijn zo samengesteld dat de helft van de leden door werkgeversorganisaties zijn benoemd en de andere helft door werknemersorganisaties. Elke commissie is zo samengesteld dat alle benodigde kennis en ervaring beschikbaar is in geval van een verzoek tot bemiddeling of advies.

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER volgt de werkzaamheden van de bedrijfscommissies en voert periodiek een gesprek met afgevaardigden van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II over de gang van zaken.

Het secretariaat van de SER ondersteunt de bedrijfscommissies in hun werk.

Hier vind je meer informatie over de werkwijze van de bedrijfscommissies van de SER.