Vacatures en samenstelling OR

Medezeggenschap is bedoeld om werknemers bij de besluitvorming in het bedrijf of de organisatie te betrekken. Hoe is de animo voor medezeggenschap?

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ondernemingen (71 procent) die op grond van de Wet op de ondernemingsraden een OR moet instellen, ook daadwerkelijk een OR heeft ingesteld. 29 procent heeft dat dus (nog) niet gedaan. Verder kampen veel OR-en met een gebrek aan kandidaten en een eenzijdige samenstelling.

Hoe krijgen we de OR vol?

Dit heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan interesse, maar eerder met andere factoren zoals onvoldoende vertrouwen tussen OR en bestuurder, onvoldoende bewustzijn van de belangrijke rol van medezeggenschap, en de cultuur van de onderneming en de OR.

Op de links via deze pagina vind je verschillende suggesties voor bestuurder en OR om de OR voller te krijgen. De tips zijn bijeengebracht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Heb je zelf een goed idee? Deel het met de CBM, zodat ook andere ondernemingen er hun voordeel mee kunnen doen!