Medezeggenschap en flexwerkers

In toenemende mate werken mensen in organisaties niet op basis van een vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling, maar als ‘flexwerkers’. Wat betekent dat voor de medezeggenschap in een organisatie? Hoe worden (de belangen van) flexwerkers bij de organisatie en de medezeggenschap betrokken? Hoe kunnen flexwerkers een plek binnen de medezeggenschap krijgen?

Tips en ideeën voor meer betrokkenheid

Op deze pagina’s staat informatie over:

  • Goede vertegenwoordiging van de belangen van flexwerkers door het medezeggenschapsorgaan
  • Een grotere betrokkenheid van flexwerkers bij de medezeggenschap in een organisatie.

Praktische tips, ideeën en goede voorbeelden dienen als handvat om daarvoor te zorgen. De achterliggende gedachte: organisatie, vaste medewerkers en flexwerkers hebben alle baat bij betrokkenheid van zoveel mogelijk werkenden binnen die organisatie.
Meer informatie vind je onder:

  • Wat | Wat wordt verstaan onder ‘werkenden’ en ‘flexwerkers’?
  • Waarom | Waarom flexwerkers en hun belangen bij medezeggenschap betrekken?
  • Waarover | Welke onderwerpen zijn voor flexwerkers van belang?
  • Hoe | Flexwerkers en hun belangen meer bij medezeggenschap betrekken