Meerwaarde van een ambtelijk secretaris

De ondernemingsraad vult zijn eigen secretariaat. Vaak kiest een or uit zijn eigen leden een secretaris. Een ambtelijk secretaris wordt steeds vaker aan de or toegevoegd. Wat doet een ambtelijk secretaris? En wat kan een ambtelijk secretaris voor de or betekenen?

OR-leden worden gekozen door medewerkers van een organisatie. Dit geldt niet voor een ambtelijk secretaris. Deze wordt aan de OR toegevoegd. Hij of zij maakt dus geen deel uit van de or, maar werkt voor de or. Het kan iemand uit de organisatie zijn of iemand van buiten. Het or-reglement moet bepalen hoe in het secretariaat van de or wordt voorzien (artikel 14 lid 2 onder de WOR).

Wat kan een ambtelijk secretaris voor de or betekenen?

Een ambtelijk secretaris kan op verschillende manieren worden ingezet. Het is belangrijk om als or eerst na te gaan waar behoefte aan is en of een ambtelijk secretaris daarbij past. Er zijn verschillen tussen ambtelijk secretarissen en de taken die zij oppakken. Zij kunnen:

  • Het werk coördineren en structureren
  • De nieuwsbrief voor de achterban schrijven
  • Beleidsnotities en advies-/instemmingsbrieven schrijven namens de or
  • Coachen en/of trainen van de or ‘on the job'

Professionaliseren met een ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris draagt bij aan de professionalisering van de or. Hij zorgt dat de or een gelijkwaardige en gewaardeerde overlegpartner voor de bestuurder is. Een ambtelijk secretaris is een onafhankelijke factor en meestal een vast aanspreekpunt voor de or, de achterban en de bestuurder. Een ambtelijk secretaris zorgt voor continuïteit in het medezeggenschapsproces.

Heeft de or recht op een ambtelijk secretaris?

Or’s kunnen recht hebben op ambtelijke ondersteuning op basis van afspraken met de bestuurder of op basis van de cao. Check of uw cao ook zo’n faciliteit aan de or toekent.

Een ambtelijk secretaris kan, net als or-leden, gebruik maken van de in artikel 17 WOR bedoelde  faciliteiten en geniet ook bescherming tegen benadeling en ontslag (artikel 21 WOR en artikel 7: 670 BW).

De Bedrijfscommissie als hulpbron bij conflict 

Ambtelijk secretarissen hebben een kwetsbare positie als bruggenbouwer in medezeggenschap. Gelukkig helpt de Bedrijfscommissie als er belangentegenstellingen over medezeggenschap zijn. Bekijk In deze video hoe de Bedrijfscommissie en de Sociaal-Economische Raad (SER) ambtelijk secretarissen helpen met hun werk.

De Bedrijfscommissie als hulpbron bij conflict 
Spreker: Drs. René van Oorschot
Onderdeel van de Studiedag Ambtelijk secretaris van 29 september 2020.