OR Achterban en draagvlak

Elke or heeft een achterban: de personen die in de onderneming werkzaam zijn. Goed contact met deze achterban is belangrijk. Het is nodig om hen goed te vertegenwoordigen. Maar hoe betrek je collega's bij medezeggenschap en de or? Hoe krijg je als or draagvlak?

Goed contact met de achterban levert de or én achterban veel nuttige informatie, (innovatieve) ideeën en kennis op. Werknemers krijgen de mogelijkheid om mee te denken en invloed te hebben. De or kan de inbreng van de werknemers vervolgens gebruiken in contacten met de bestuurder. Zo draagt de inbreng bij aan een constructieve dialoog. En verkrijg je over en weer betrokkenheid en draagvlak voor besluiten. Het resultaat: goede besluitvorming en een beter functionerenee onderneming. Maatwerk is daarbij essentieel!

Het is aan de or om de relatie met de achterban goed vorm te geven. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) geeft de or en bestuurder een aantal suggesties om het contact met de achterban te verbeteren.