Scholing ondernemingsraden

Scholing van de ondernemingsraad (or) komt de gehele organisatie ten goede. Het vergroot de weerbaarheid en effectiviteit van de or. Ook een bestuurder heeft baat bij een goed geïnformeerde or, die sterk in zijn schoenen staat en een gedegen inhoudelijk overleg kan voeren. Daarnaast draagt het bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak voor het organisatiebeleid. Hier vindt u informatie over het recht op scholing, scholingsplan, de kosten van scholing en waar je kwalitatieve or-opleidingen kunt vinden.

Scholingsrecht

Leden van de ondernemingsraad hebben recht op scholing. Dit staat in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden. De bestuurder is verplicht de leden van de or een aantal dagen per jaar de gelegenheid te geven zich te scholen. Het aantal scholingsdagen wordt in overleg tussen or en bestuurder bepaald. Scholing gebeurt in werktijd en met behoud van loon.

Scholingsplan

Het is goed als de or regelmatig bewust stilstaat bij zijn scholingsbehoefte en die van zijn or-leden. Het is slim om als or jaarlijks de scholingsbehoefte in kaart te brengen door een scholingsplan op te stellen. Maar hoe pak je dit aan? Als je nieuw bent in de or, heb je waarschijnlijk een andere scholingsbehoefte dan iemand die al wat langer meeloopt. Ook kunnen er tijdens de zittingsperiode zaken gaan spelen waar je meer kennis over wil opdoen.

Door het opstellen van een scholingsplan is voor zowel de or-leden als de ondernemer duidelijk welke scholingsbehoefte er bestaat. Om jee hierbij te helpen, heeft de SER een stappenplan opgesteld waarmee je eenvoudig de behoefte aan scholing van jouw or in kaart kunt brengen.

Kosten scholing

Wat kost or-scholing? De bestuurder behoort de kosten te betalen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van or-leden.
De SER stelt jaarlijks richtbedragen vast voor kwalitatief goede or-scholing. Kijk hier voor de richtbedragen die de SER hiervoor vaststelde voor het jaar 2021.

Or-cursus en -training

Ben je op zoek naar een opleidingsbureau of opleider voor een or-cursus of training? Raadpleeg dan de registers van Stichting SCOOR-RMZO. Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en registratie van or-opleiders.

Conflict over scholing?

Heb je een conflict met de bestuurder over de kosten van de scholing of over de scholingswens van de OR? Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je de Scholingskamer van de SER vragen te bemiddelen.

Handige publicaties over scholing ondernemingsraad

Meer informatie

Staat de informatie die je zoekt hier niet bij? Kijk bij veelgestelde vragen.

 

 

Overleg in ondernemingsraad door middel post-its © Shutterstock

Kwaliteit trainer

Hoe vindt u een goede trainer? Let op het certificaat van SCOOR-RMZO, een stichting die door de SER in het leven is geroepen om de kwaliteit van de scholing te borgen. U vindt op www.scoor-rmzo.nl een register met gecertificeerde opleidingsinstituten.

Voor trainers: hoe komt u aan een SCOOR-RMZO-certificaat?

Kijk op scoor-rmzo.nl voor alle informatie over hoe u een SCOOR-RMZO-certificaat kunt aanvragen, de procedure, de eisen en de kosten.

Zie ook de veelgestelde vragen over certificering scholing.