OR en faillissement

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Het is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren.

Insolventieprocedures en toepasselijke medezeggenschapsrechten

Insolventie van de ondernemer betekent dat hij in betalingsmoeilijkheden verkeert. De Nederlandse wet kent twee insolventieprocedures, te weten surseance van betaling en faillissement. Voor en tijdens insolventie zijn medezeggenschapsregels in principe van toepassing. Uit onderzoek is gebleken dat dit onvoldoende bekend is. Het doel van bijgaand stroomschema is betrokkenen te informeren welke medezeggenschapsrechten gelden ingeval een van de insolventieprocedures zich voordoet. Daarbij is uitgegaan van de situatie dat de ondernemer een ondernemingsraad (hierna: “OR”) heeft ingesteld.

Het schema biedt werkgevers, werknemers, OR-leden, curatoren en bewindvoerders inzicht in het geldende recht in drie te onderscheiden fases:

  • rechten voorafgaand aan insolventie van de ondernemer;
  • rechten tijdens insolventie; en
  • rechten na insolventie.

Download: Stroomschema Insolventieprocedures en toepasselijke medezeggenschapsrechten (PDF, 138 kB)

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement.