Overzicht pensioenuitvoerders

Op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) kunt u in zogeheten registers nagaan of uw pensioenuitvoerder staat ingeschreven als pensioenuitvoerder en om wat voor soort pensioenuitvoerder het gaat.

Er zijn registers voor pensioenfondsen (Bedrijfstakpensioenfondsen verplicht en Bedrijfstakpensioenfondsen vrijwillig, Ondernemingspensioenfondsen, Algemene pensioenfondsen), premiepensioeninstellingen (ppi’s), en pensioenverzekeraars: