Medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen

In hoeverre heeft jouw ondernemingsraad medezeggenschap over de pensioenregeling voor de werknemers van het bedrijf? De SER heeft een test gemaakt waarmee je kunt nagaan of het instemmingsrecht over pensioen voor jouw onderneming geldt. Dit hangt onder meer af van de soort pensioenuitvoerder die het bedrijf heeft en van de mate waarin de cao zaken op pensioengebied regelt. Hoofdregel is dat als de werkgever geen mogelijkheid heeft te besluiten over de pensioenregeling, of onderdelen daarvan, de OR ook geen instemmingsrecht heeft. Voor 80 procent van de bedrijven is dit de situatie.

Doe de test!

Je kunt in onderstaand schema nagaan of in jouw situatie de OR in beginsel instemmingsrecht heeft. Zowel werkgevers als OR-leden kunnen deze test doen. Zoek eerst uit welke pensioenuitvoerder je hebt (dat kunnen er meer dan één zijn) en houd de cao bij de hand.

Instemmingsrecht OR over pensioenen: Doe de test!

Praktische tips

Hoor je bij de 20 procent van de ondernemingen waar de OR wél instemmingsrecht heeft over pensioen, dan vind je hier algemene informatie en praktische tips over hoe je gebruik kunt maken van dit instemmingsrecht:

Praktische tips over instemmingsrecht OR bij arbeidsvoorwaarde pensioen

Pensioen is belangrijke arbeidsvoorwaarde

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Toch zijn er veel ondernemingen waar (nog) geen pensioenregeling is. De Stichting van de Arbeid benadrukt het belang van pensioenopbouw. Ook voor jongere werknemers omdat het moeilijk is om gemiste opbouw in te halen. Een werknemer die pas op zijn 35e begint met opbouwen van pensioenopbouw heeft bij pensionering al gauw 20% tot 25% minder pensioen opgebouwd dan wanneer hij op 25-jarige leeftijd zou zijn gestart. In het nieuwe pensioencontract kan dat verschil oplopen tot al gauw 30 tot 35% van het te bereiken pensioen omdat een jongere dan in het begin meer opbouwt.

Kennis van pensioenen

Het is dus van belang dat de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging met de ondernemer spreken over de arbeidsvoorwaarde pensioen, ook als er nog geen pensioenregeling is of de bestaande regeling niet voor alle werknemers in de onderneming geldt. Voorwaarde voor constructief overleg is dat or’s en pvt’s voldoende kennis hebben over de mogelijkheden voor pensioenopbouw. In de scholing voor or- en pvt-leden moet hier standaard aandacht aan worden besteed. Als er een al een pensioenregeling is komt die uiteraard in de scholing aan de orde.

Gepensioneerde man aan het water die aan het bellen is. © Shutterstock

Zorgplicht in kleine ondernemingen: Praat met uw medewerkers over hun pensioen

Drijft u een onderneming en hebt u minder dan 50 medewerkers in dienst? Volgens de Wet op de ondernemingsraden hebt u dan een kleine onderneming. Ook kleine ondernemers hebben een zorgplicht naar het personeel als het gaat om pensioen. De SER heeft een handreiking voor u gemaakt die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

Handreiking medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen (2019)

Advies medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen (2017)