Hoe verstevig je de band tussen or en commissarissen?

Bedrijven en organisaties hebben baat bij een goede relatie tussen het bestuur, raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Zij kunnen elkaar versterken en de or kan een commissaris voordragen voor benoeming. Download onderaan deze pagina de handreikingen met tips hoe je de relatie tussen de or en RvC kunt verstevigen

Verstevigen band tussen de or en de RvC

De ondernemingsraad (or), de raad van commissarissen (RvC) en de raad van bestuur (RvB) zijn vanwege hun taak nauw met elkaar verbonden. Het verstevigen en behouden van de band tussen de or en de RvC kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van (de afstemming binnen) deze driehoek en daarmee aan het beter functioneren van de onderneming.

Voordragen commissaris

De or en RvC kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld doordat de or de RvC kan voorzien van waardevolle extra informatie. Ook kan de or een commissaris voor benoeming voordragen. Via deze persoon kan de or zijn visie op de gang van zaken geven. Nog weinig or’s maken gebruik van dit recht gebruik. Hieronder vind je een aantal handreikingen met tips.

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen OR en RvC
Handreiking voor OR-leden

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR
Handreiking voor leden RvC en RvT

OR & Commissaris special
Een eenmalig e-magazine voor ondernemingsraden, commissarissen en bestuurders over het belang van een goede relatie en dialoog. De special is een uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance,

Meer informatie

Staat de informatie die je zoekt hier niet bij? Kijk bij Veelgestelde vragen.


Alliantie Medezeggenschap & Governance

De SER heeft in 2014 samen met het Nationaal Register de Alliantie Medezeggenschap & Governance opgericht. Doel is te bevorderen dat OR, bestuurder en commissaris een goede relatie met elkaar hebben en met elkaar in dialoog gaan. Inmiddels nemen diverse partijen aan de Alliantie deel.