Ontheffing van de plicht een or in te stellen

Alle bedrijven en organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (or) te hebben. Dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden die een goede toepassing van de WOR belemmeren. In zo’n geval kan de SER je tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht een or in te stellen.

Redenen voor ontheffing

Een goede reden kan zijn dat de hoogste zeggenschap in de onderneming bij de werknemers zelf berust. Bijvoorbeeld in het geval van werknemerszelfbestuur of een sociocratische kringorganisatie.
Onvoldoende belangstelling bij het personeel voor een or is geen goede reden voor ontheffing. Het enkele bestaan van een andere vorm van overleg dan een or is ook onvoldoende.

Een verzoek om ontheffing indienen?

De SER is terughoudend bij het verlenen van een ontheffing. Wij raden je aan eerst telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de SER:

telefoonnummer: 070 - 3 499 563

Vul het formulier in

In het ontheffingsverzoek vermeld je in elk geval de volgende zaken:

 • De wijze waarop het personeel medezeggenschap heeft in de onderneming;
  Beschrijf de alternatieve wijze waarop in de onderneming de medezeggenschap is ingericht.
 • Motivering van de bijzondere omstandigheden;
  Beschrijf en motiveer door welke bijzondere omstandigheden de medezeggenschap in de onderneming niet met een or kan plaatsvinden.
 • De uitslag van een enquête onder het personeel;
  Deze enquête gaat over twee vragen:
  • vinden de medewerkers de huidige manier waarop ze medezeggenschap hebben bij besluiten een goed alternatief voor medezeggenschap via een or?;
  • steunen zij jouw verzoek om ontheffing?

  Download hier de korte uitleg 'Wat doet een ondernemingsraad?' . Deze uitleg kunt u naar uw medewerkers sturen bij uw enquête.

 • De statuten van de onderneming
  waaruit blijkt dat de medezeggenschap materieel niet onderdoet voor wat de WOR hierover regelt.

De SER vraagt de betrokken vakbonden of zij bezwaar hebben tegen ontheffing van jouw or-plicht.
Een ontheffing geldt maximaal vijf jaar.

Overzicht verleende ontheffingen

Holland Colours N.V.
Aanvangsdatum: 19 april 2018
Duur: 5 jaar
Reden: Enerzijds sprake van vertegenwoordiging via een vertrouwenscommissie en anderzijds sprake van werknemerszelfbestuur.

BügelHajema Adviseurs B.V.
Aanvangsdatum:15 oktober 2021
Duur: 5 jaar
Reden: Sprake van werknemerszelfbestuur.

CKO KleurRijk
Aanvangsdatum: 27 augustus 2021
Duur: 3 jaar
Reden: Organisatie op basis van het sociocratische kringmodel.