Nieuwsoverzicht OR en medezeggenschap

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema OR en Medezeggenschap.

Publicatie ‘Or en jongeren zetten in op diversiteit’

10-09-2021

Nieuwe SER publicatie Jongerennetwerk medezeggenschap helpt or’s en jongeren bij het vormgeven van diversiteitsbeleid.

Help or’s om meer met diversiteit aan de slag te gaan

21-05-2021

Ben jij enthousiast over het thema diversiteit? En wil je als jongere ondernemingsraden aanmoedigen om met diversiteit aan de slag te gaan? Meld je aan!

Belangrijke rol ondernemingsraad bij energietransitie

03-05-2021

De vernieuwde SER handreiking ‘Rol ondernemingsraad bij energietransitie door het klimaatakkoord’ gaat in op de gevolgen van de energietransitie voor organisaties en de mensen die er werken en op de rol van de or.

Nieuwe SER-publicatie helpt or’s bij vinden van jonge collega’s

28-04-2021

De SER publicatie ‘Or zoekt jonge collega’s’ helpt or’s op weg bij het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

Vernieuwd SER-Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden

22-03-2021

Het SER-Voorbeeldreglement is vernieuwd, net als de bijbehorende gratis tool waarmee or’s snel een op hun situatie passend reglement opstellen.

Online bijeenkomst 'Crisiscommunicatie in de governance driehoek'

22-03-2021

De Alliantie Medezeggenschap & Governance, AMG, organiseert op 31 maart a.s. van 15.00 – 16.00 uur een online bijeenkomst over ´Crisiscommunicatie binnen de governance driehoek´.

Nieuw handboek voor bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

24-02-2021

Winnie Sorgdrager, voorzitter van het Nationaal Register, overhandigde op 23 februari de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Online bijeenkomst AMG ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´

18-02-2021

De SER neemt, samen met andere organisaties, actief deel aan de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). Op 23 februari 2021 organiseert AMG de online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´.

De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – praktische handreikingen

12-01-2021

Ook in deze tijd is het van belang dat er veilig wordt gewerkt met stoffen die kunnen exploderen, tot huidklachten kunnen leiden of kankerverwekkend kunnen zijn.

Nieuw stappenplan oprichten ondernemingsraad voor medewerkers

21-12-2020

Een onderneming met vijftig of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. De SER helpt medewerkers daarbij op weg met een praktisch, gratis stappenplan.