Medezeggenschap bij multinationals

Zit je in de ondernemingsraad (OR) van een multinational? Op deze pagina vind je enkele handreikingen die speciaal voor jou bestemd zijn. Over de vraag bij wie je moet aankloppen binnen jouw bedrijf. En over de wijze waarop je als OR kunt bevorderen dat je bedrijf maatschappelijk verantwoord gaat ondernemen.

Zeggenschapsverhoudingen

Als lid van de ondernemingsraad (OR) van een multinational heb je te maken met zaken als globalisering, verschillen in cultuur, invloed van aandeelhouders, uitbesteding en verplaatsing van bedrijfsonderdelen. Zeker als het hoofdkantoor zich buiten Nederland bevindt, is het lastig voor een OR om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De OR heeft recht op informatie over de internationale zeggenschapsverhoudingen. Maar het is niet altijd duidelijk bij wie de ondernemingsraad hiervoor moet aankloppen. Download hier de flyer en een uitgebreid voorlichtingsdocument.

Medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij internationaal zaken doen komen bedrijven in aanraking met complexe problemen als milieuvervuiling en kinderarbeid. Als OR kan je op verschillende manier bevorderen dat je bedrijf of organisatie deze problemen aanpakt, ofwel maatschappelijk verantwoord gaat ondernemen (MVO). Download hier de tips van de SER; deze zijn te vinden in een bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden. Zo kan de OR gebruik maken van zijn initiatiefrecht om MVO op de agenda te zetten en kan de OR kennis over MVO inwinnen bij een externe deskundige.

Boardroom multinationale onderneming. © Teun van den Dries