House of Skills

Overgang naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.

Regio: West

House of Skills is een publiek-private samenwerking die de huidige arbeidsmarkt wil transformeren naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Skills zijn de kennis, houding en vaardigheden voor het uitoefenen van taken. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken daarvoor nauw samen. Ook wil House of Skills het overstappen naar andere sectoren beter mogelijk maken.

De veranderingen zijn hard nodig, omdat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerde mensen zijn om al het werk te doen. Denk maar aan het bouwen van voldoende woningen of de inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook in het onderwijs en de zorg zijn er personeelstekorten. En dat in de wetenschap dat werk in algemene zin door automatisering de komende jaren sterk van karakter gaat veranderen.

House of Skills ontwikkelt daarom diverse tools, zoals:

  • Skillstaxonomie/ontologie (ESCO, O’NET en Competent)
  • Assessments en competentiescans
  • Skillspaspoort
  • Loopbaanadvies
  • Modulair beroepsonderwijsaanbod op basis van skills
  • Matching op basis van skills
  • Platform MijnHouseofSkills, waar werkgevers en werknemers elkaar vinden

De producten en diensten worden ontwikkeld voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. De doelgroep bestaat onder andere uit:

  • Werknemers in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen
  • Mensen die korter dan 1 jaar werkloos zijn
  • Bijzondere doelgroepen van de gemeenten met arbeidsmarktpotentie.

Betrokken samenwerkingspartners

FNV, James, Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, TNO, Manpower, Randstad, UvA, VU, SEO, ROC van Amsterdam, HvA, NOVA, Techniekraad, UWV, Windesheim Flevoland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool, SBB, AWVN

Contactpersoon

Djura Baard | E: d.baard@amsterdam.nl | T: 06 82 50 12 60

Meer informatie