Leven lang ontwikkelen in het mkb: “Ondernemers leren het liefst van andere ondernemers”

Verreweg de meeste mensen zijn werkzaam in het mkb. Hoe bereik je deze mensen en stimuleer je zowel werkgevers als werknemers om aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen? “Zorg voor persoonlijke aandacht”, luidde één van de adviezen tijdens het online webinar van het regionaal LLO-netwerk dat op 2 december 2021 plaatsvond.

© Unsplash

Het webinar werd geopend door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Zij sprak onder andere de hoop uit dat leven lang ontwikkelen terugkomt in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Vervolgens kwamen verschillende experts aan het woord. Onder leiding van Willem Jelle Berg (voorzitter regionaal LLO-netwerk), deelde een vijfkoppig panel bestaande uit; John Herfkens (werkambassadeur Noord-Holland), Floor Provoost (bestuurder FNV), Dirk van Dam (leerambassadeur FNV), Paul van Dijk (adviseur Nederlands Comité voor Ondernemerschap) en Marije de Jonge (adviseur Platform Talent voor Techniek / Katapult), ervaringen uit de regio.

Persoonlijke aandacht

Belangrijke gemene deler tijdens het webinar bleek persoonlijke aandacht: zowel voor werkgevers als werknemers. Volgens Paul van Dijk hoeven we ons hier niet over te verbazen. “We hebben het vaak over de verantwoordelijkheid van werkgevers, maar achter het woord werkgevers zitten heel veel kleine bedrijven met echte mensen die het lastig vinden om zelf de leercultuur te veranderen. Uit onze projecten blijkt dat persoonlijke aandacht van coaches goed kan werken om ondernemers op weg te helpen. Daarbij leren ondernemers het liefst van andere ondernemers.”

Marije de Jonge onderschrijft het belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van ondernemers om publiek-private samenwerkingen in de regio tot een succes te maken. “Begin niet gelijk over leven lang ontwikkelen en beleid, maar vraag eerst eens naar de zorgen van een ondernemer. Vaak blijkt iets in de richting van leven lang ontwikkelen dan een oplossing, maar de ondernemer denkt vooral; hoe krijg ik voldoende personeel of toegang tot talent? Dat blijkt ook de belangrijkste reden om samen te werken met publiek-private samenwerkingen.”

Leerambassadeurs

Als ondernemers aan boord zijn en de randvoorwaarden voor het versterken van de leercultuur in orde, kunnen werknemers aan de slag. Toch zijn er in de praktijk nog belemmeringen bij werknemers. Floor Provoost licht toe: “Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen en durven toegeven dat ze iets willen leren.” Ook blijkt er nog veel onbekendheid te bestaan over wat leren inhoudt. “Leren is echt niet alleen in de schoolbanken zitten. Ook als je thuis iets van Ikea in elkaar zet of een nieuw recept uitprobeert ben je aan het leren. We moeten mensen ervan bewustmaken dat leren iets is dat we doorlopend doen. Daarom leiden wij leerambassadeurs op. Deze ambassadeurs helpen collega’s vanuit een niet-hiërarchische positie. Zij vertellen heel concreet en vanuit hun eigen ervaring wat er allemaal mogelijk is”, aldus Provoost.

Dirk van Dam is zo’n leerambassadeur en ziet dat deze aanpak werkt. “Op mijn locatie werken 250 mensen, waarvan ik nu 50 mensen begeleid. Zo was er iemand die heftruckchauffeur wilde worden, maar niet wist of hij dat wel kon. Hij durfde dit niet aan te geven bij de werkleiding, maar met mijn begeleiding heeft hij dat wel gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft hij een cursus gevolgd en inmiddels is hij aan het werk als heftruckchauffeur.”

Coördinatiepunten

Het webinar laat zien dat er veel verschillende initiatieven, rollen en functies zijn om een vanzelfsprekende leercultuur te stimuleren. Lopen we elkaar niet in de weg? De panelleden zijn eensgezind; ja er is meer samenwerking nodig en op veel plekken wordt hier al aan gewerkt. John Herfkens licht toe: “We hebben in Noord-Holland geconstateerd dat er veel initiatieven zijn. Werknemers en ondernemers zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we coördinatiepunten gecreëerd om initiatieven beter op elkaar af te stemmen en werken we samen waar mogelijk. Daarnaast gaan we actief de boer op om ondernemers te bereiken.” 

De praktijk

Een belangrijk onderdeel van deze webinars is kennisuitwisseling tussen de regionale iniatieven. Na het plenaire programma gingen de deelnemers uiteen en deelden drie initiatieven uit het netwerk hun aanpak richting het mkb om anderen te inspireren en te leren van elkaar. Veel van de initiatieven staan open voor nieuwe deelnemers en delen graag informatie. Schroom dus niet om contact op te nemen.

Greenport West-Holland: Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland
Katapult: Vergroot je waarde voor het mkb!
Greenport Gelderland: Leren en Innoveren in de tuinbouw

Regionaal LLO-netwerk

Ben je zelf betrokken bij een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van leven lang ontwikkelen en wil je bij deze webinars aanwezig zijn? Word dan lid van ons netwerk. Je leest er hier meer over.

 

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.