WijkLink

Leernetwerk voor verpleegkundigen, studenten en docenten.

Regio: Oost

Het leernetwerk WijkLink richt zich op de samenwerking tussen verpleegkundigen/verzorgenden, studenten en docenten in Oost-Nederland. Op WijkLink kunnen de deelnemers nieuws delen, kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar vragen stellen. Docenten kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar een wijkverpleegkundige om een dag mee te lopen en vice versa. 

Via WijkLink kunnen verpleegkundigen en verzorgenden kwijt waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Collega-verpleegkundigen kunnen daarop reageren, bijvoorbeeld over ervaringen met medicatieverstrekking. Zo wordt er kennis uitgewisseld binnen de eigen organisatie. Studenten zien wat er in de praktijk speelt, kunnen hulp zoeken bij hun producttoetsen of op zoek gaan naar onderzoeksvragen. Daarnaast is het lectoraat op WijkLink actief, bijvoorbeeld om de resultaten van onderzoek te verspreiden.

Naast het digitale platform zijn er jaarlijks twee inhoudelijke themabijeenkomsten waar de deelnemers aan het leernetwerk elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Op dit moment loopt er een project om WijkLink te verbreden naar het sociaal domein.

Betrokken samenwerkingspartners

Hogeschool Saxion, Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Oost-Nederland, 20 regionale zorginstellingen, drie ROC's.

Contactpersoon

Dorine Koopman-van den Berg | d.j.e.m.koopman@saxion.nl | 06-12374209

Meer informatie