House of Skills

Overgang naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.

Regio: West

House of Skills is een publiek-private samenwerking die de huidige arbeidsmarkt wil transformeren naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Skills zijn de kennis, houding en vaardigheden voor het uitoefenen van taken. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken daarvoor nauw samen. Ook wil House of Skills het overstappen naar andere sectoren beter mogelijk maken.

De veranderingen zijn hard nodig, omdat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerde mensen zijn om al het werk te doen. Denk maar aan het bouwen van voldoende woningen of de inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook in het onderwijs en de zorg zijn er personeelstekorten. Daar komt bij dat werk in algemene zin door automatisering de komende jaren sterk van karakter verandert.

House of Skills ontwikkelt daarom diverse tools, zoals:

  • Skillstaxonomie/ontologie (ESCO, O’NET en Competent)
  • Assessments en competentiescans
  • Skillspaspoort
  • Loopbaanadvies
  • Modulair beroepsonderwijsaanbod op basis van skills
  • Matching op basis van skills
  • Platform MijnHouseofSkills, waar werkgevers en werknemers elkaar vinden

De producten en diensten worden ontwikkeld voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. De doelgroep bestaat onder andere uit:

  • Werknemers in een sector die bedreigd wordt door baanverlies
  • Mensen die korter dan 1 jaar werkloos zijn
  • Bijzondere doelgroepen van de gemeenten met arbeidsmarktpotentie.

House of Skills in coronatijd

Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk om op de locatie van House of Skills, De Werkvloer in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, loopbaangesprekken te voeren. Dit wordt nu via videobellen of telefonisch gedaan.

Het programma focust zich sterk op versnelling van de uitvoering, vooral daar waar de nood hoog is. Een voorbeeld is de zorg. Samen met andere partijen wordt het Transferpunt Zorg ontwikkeld, dat in de zomer van 2020 actief moet zijn. Het Transferpunt is er voor nieuwkomers, zij-instromers, herintreders en doorstromers in de zorg. Ook zorgmedewerkers die dreigen uit te vallen vallen onder de doelgroep. Kandidaten worden op basis van hun skills gematcht met een functie en gekoppeld aan mbo- en hbo-opleidingen in de Metropoolregio Amsterdam. Vergelijkbare "Transferpunten" in de techniek, bouw en onderwijs zijn in de maak.

Ook werkt House of Skills met Luchtvaart Community Schiphol en uitzenders aan hulp voor (tijdelijke) werknemers en (bbl) studenten op Schiphol. Dit doet het initiatief onder andere door de pilot Skillspaspoort op te schalen, zodat werknemers meer zicht krijgen op vervolgstappen in scholing en werk.

Betrokken samenwerkingspartners

FNV, James, Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, TNO, Manpower, Randstad, UvA, VU, SEO, ROC van Amsterdam, HvA, NOVA, Techniekraad, UWV, Windesheim Flevoland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool, SBB, AWVN

Contactpersoon

Djura Baard | E: d.baard@amsterdam.nl | T: 06 82 50 12 60

Meer informatie