Alles uit jezelf

Platform voor loopbaanontwikkeling van gemeenteambtenaren.

Regio:Landelijk

Alles Uit Jezelf helpt gemeenteambtenaren om zich professioneel te ontwikkelen. Het online platform zorgt voor bewustzijn van veranderingen in hun werkveld en geeft inzicht in vaardigheden en kansen. Ook geeft het de mogelijkheid om die vaardigheden verder uit te breiden.

Het werkterrein van de 160.000 gemeenteambtenaren in Nederland ontwikkelt zich sterk. Dat komt door technische ontwikkelingen als de digitalisering, maar ook door verandering van taken en werkwijzen (bijvoorbeeld de transitie Sociaal Domein). Daarom zullen gemeenteambtenaren zichzelf moeten blijven ontwikkelen en regelmatig hun eigen loopbaanontwikkeling onder de loep moeten nemen. Zo kunnen zij zich blijven inzetten voor de veranderende samenleving.

Allesuitjezelf.nl helpt hen daarbij. Het biedt een veilige persoonlijke omgeving, waarin je in je eigen tempo informatie tot je kan nemen en via online tools inzicht kan krijgen in jouw competenties en positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het platform verschillende opties om verdere stappen te nemen, zoals online cursussen en e-books, maar ook informatie over loopbaancoaching of netwerk- en sollicitatietips. Dit alles wordt ondersteund door praktijkverhalen van collega-ambtenaren, die verandering in hun werk ervaren of een stap in hun loopbaanontwikkeling hebben gemaakt.

Betrokken samenwerkingspartners

-

Contactpersoon

Freek Vos | E: freek.vos@aeno.nl | T: 06 821 87 324

Meer informatie