Twents Fonds voor Vakmanschap

Investering in vakmanschap in de regio Twente.

Regio:Oost

Twente investeert met het Twents Fonds voor Vakmanschap in een leven lang ontwikkelen. Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

Het initiatief werkt aan verschillende onderwerpen, zoals het bevorderen van modern vakmanschap. Ook het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking staat op de agenda. Daarnaast wordt gewerkt aan het innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

De beoogde resultaten zijn dat de Twentse arbeidsmarkt over 6.000 beter gekwalificeerde medewerkers beschikt, waardoor onder andere mismatches op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen. Doel is tevens dat deze 6.000 personen hun eigen arbeidsmarktpositie versterken, waardoor zij niet alleen beter in hun werk worden maar ook bouwen aan hun zelfvertrouwen en inkomen. Het project wil jaarlijks 1.500 personen scholing laten volgen tot maximaal mbo niveau 4.

Via de communicatiecampagne IKBINDR wil het initiatief zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroep enthousiasmeren voor leven lang ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich via de website Twentsfondsvoorvakmanschap.nl aanmelden voor een loopbaangesprek. Tijdens dit gesprek wordt de scholingswens besproken. Als de kandidaat aan de criteria voldoet, wordt dit vastgelegd in een scholingsplan. Dit geaccordeerde scholingsplan wordt verwerkt door de uitvoeringsorganisatie (gemeente Enschede). De persoon in kwestie ontvangt een cheque en de opleider wordt betaald door de gemeente Enschede. 

Door intensief samen te werken met het Twentse bedrijfsleven moet verduurzaming van het initiatief plaatsvinden. Naast de publieke financiele middelen wil het Twents Fonds voor Vakmanschap op termijn een bijdrage ontvangen vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van een revolverend fonds. De verduurzaming vindt dan plaats door inbreng vanuit het bedrijfsleven.

De SER Actie-agenda overlegt periodiek met het Twents Fonds voor Vakmanschap. Dit overleg wordt afgestemd met Gelders Vakmanschap. Zo worden ook regionaal de projecten verbonden en is er overleg over succes- en faalfactoren binnen bestaande projecten. De ontwikkelingen van het project worden hier periodiek geüpdatet.

Contactpersoon

Edwin Kamp (ROC van Twente)  | E: ekamp@rocvantwente.nl
Henk Boes (Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen) | E: h.boes@ser.nl

Meer informatie

Website: Twents Fonds voor Vakmanschap