Ondernemer, hoe zou u bereikt willen worden met leven lang ontwikkelen?

Leven lang ontwikkelen heeft in het midden- en kleinbedrijf vaak (nog) niet de prioriteit die het verdient. Uit onder andere rapporten van de OESO en Staat van het MKB blijkt dat kleinere bedrijven minder in LLO investeren dan grote bedrijven. Vanuit de overheid zijn daarvoor meerdere programma’s opgezet en subsidies beschikbaar. Op uitnodiging van MKB Eindhoven ging de SER Actie-agenda samen met andere organisaties op bezoek bij een aantal ondernemers om te spreken over leven lang ontwikkelen. Centrale vraag: waar hebben mkb-ondernemers behoefte aan? Ook uw reactie is welkom.
© Shutterstock

In de gesprekken kwam een breed scala van onderwerpen aan de orde. Van samenwerking met het onderwijs in de vorm van BBL-trajecten of stages, tot HR-onderwerpen zoals strategische personeelsplanning, het voeren van ambitiegesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen.

Bepaalde zaken gaan goed: mensen krijgen de kans zich te ontwikkelen, scholingsvouchers zijn in no time op, er wordt met medewerkers gesproken over ambities en er wordt gekeken naar talenten. Andere onderwerpen zijn lastiger: de (ontwikkel)vraag komt nog niet altijd vanuit medewerkers zelf: "Als werkgever moet je dat wel pushen, het gaat niet vanzelf". Ook is soms het taalniveau van statushouders niet voldoende.  En met name kleine werkgevers zijn soms terughoudend om in jonge mensen te investeren omdat ze daarmee wellicht ‘opleiden voor een ander’.  

De factor ‘tijd’ is vaak een belangrijk obstakel voor ontwikkeling. Personeelstekorten, de organisatie van het werk (bijvoorbeeld in de buitendienst) of declarabel moeten zijn richting klanten, vragen van medewerkers dat zij fulltime beschikbaar zijn. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor leren en ontwikkelen. Een belangrijk punt is dus hoe hier in het mkb meer tijd en ruimte voor gecreëerd kan worden.

Landelijke subsidies bieden ondersteuning bij LLO, maar bereiken de kleine of gemiddelde ondernemer nog niet voldoende. Enkele gesprekspartners gaven aan dat bepaalde  ondersteuningsmogelijkheden niet bekend of niet zichtbaar zijn (bijv. MKB Idee, Leerwerkloket). De vraag is: hoe kunnen ondernemers beter op de hoogte worden gebracht van de bestaande regelingen?

Denk mee!

Aan wat voor informatie met betrekking tot LLO heeft u als mkb-ondernemer behoefte? Hoe wilt u het liefst worden geïnformeerd (bijvoorbeeld via welk kanaal, persoon of organisatie)? Wij ontvangen graag uw input om die te kunnen delen met onder andere de betrokken ministeries. Stuur uw reactie naar doorbraakllo@ser.nl.