“Investeer in TripAdvisor voor onderwijs”

Wie een vakantie wil boeken, kan terecht op veel websites waar het aanbod gemakkelijk is terug te vinden. Een bekend voorbeeld is TripAdvisor. Naar dit voorbeeld zou ook een platform opgezet kunnen worden om het volwassenenonderwijs te stimuleren, betogen Marieke Blom en Marcel Klok (ING Economisch Bureau). Volgens de economen kan een site met ‘makelaarsfunctie’ het risico verkleinen dat er te weinig in onderwijs wordt geïnvesteerd.
© Shutterstock

Een dergelijke site vergroot de markt voor het volwassenenonderwijs en stimuleert de investeringen in onderwijs. De kans dat dit online platform privaat wordt opgezet, is volgens de economen klein. Zij stellen dat de overheid hierin een rol moeten spelen. Lees meer in het volledige artikel.