Internationale kleding- en textielsector

De SER faciliteert het proces om te verkennen of er voor de kleding- en textielsector een nieuwe overeenkomst kan komen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven, vakbonden en ngo's zijn in dialoog over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Partijen willen hiermee gezamenlijk leiderschap tonen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's voor bedrijven en mensenrechten.

De betrokken partijen (brancheverenigingen InRetail en Modint, vakbonden CNV en FNV en ngo's Solidaridad en UNICEF) willen bedrijven in de kleding- en textielsector ondersteunen bij het toepassen van hun due diligence (gepaste zorgvuldigheid) met een aanpak die is toegespitst op de specifieke uitdagingen in de textielsector. De nieuwe overeenkomst heeft als doel de meest impactvolle doelen in de sector te stellen. De focus ligt in eerste instantie op de nationale en internationale spelers die actief zijn op de Nederlandse markt, maar het proces staat ook open voor organisaties die actief zijn in andere Europese landen.

Partijen maken gebruik van de kennis en ervaring die is opgebouwd in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) dat 31 december 2021 afliep. Naar verwachting zal de nieuwe overeenkomst in 2023 het licht zien.