MVO-risicomanagement voor OR-lid of vakbondsbestuurder

Steeds meer organisaties, groot en klein, voelen de urgentie van MVO en gaan ermee aan de slag. MVO is een belangrijk thema voor vakbonden, (Europese) ondernemingsraden en zijn commissies. Maar soms ervaren medewerkers en bestuurders een verschil in urgentie.

Hoe kun je in dat geval als onderhandelaar, OR-lid of kaderlid schendingen van bijvoorbeeld mensenrechten op het werk of door je bedrijf aan de orde stellen? U bent op zoek naar de rol van de OR in het MVO-beleid en wilt weten waarover u spreekt en hoe u het onderwerp op de overlegagenda kunt plaatsen.

MVO en OR-leden

Specifiek voor OR-leden heeft de SER in een bijlage van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden een aantal aanknopingspunten in de WOR voor het overleg over internationaal MV op een rij gezet.

MVO en vakbonden

Vakbonden en hun internationale vakbondskoepels beschikken vaak over belangrijke informatie van hun zusterorganisaties in het buitenland en treden op als spreekbuis van werknemers in landen waar de onderneming of haar toeleveranciers actief zijn. Als vakbondsvertegenwoordiger heeft u wellicht contacten met lokale vakbonden in het buitenland, die mogelijk effecten ervaren van de buitenlandse activiteiten van Nederlandse bedrijven. Deze buitenlandse vakbonden en de internationale vakbondskoepels (Global Union Federations) kunnen een rol spelen in het MVO-risicomanagement proces door informatie over risico’s te delen.

De Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) heeft een gids voor vakbonden geschreven over de OESO-richtlijnen.

Relevante MVO stappen

Voor u zijn met name de volgende stappen van belang: