Overzicht van alle checklist items

1 Beleidsplan

 1. Is er een sectorinitiatief waarbij uw bedrijf zich kan aansluiten?
 2. Is er een duidelijk mandaat van de hoogste leiding?
 3. Is duidelijk welke mensenrechten voor uw bedrijf relevant zijn?
 4. Is er goed gekeken naar hiaten in het bestaande beleid?
 5. Is het beleid ontwikkeld met input van en door consultatie met relevante belanghebbenden?
 6. Is de beleidsverklaring voldoende specifiek?
 7. Is iedereen binnen uw bedrijf op de hoogte?
 8. Zijn uw zakelijke relaties en andere stakeholders op de hoogte?
 9. Zijn er afspraken om de relevantie van de beleidsverklaring actueel te houden?
 

 

 2 Risico-analyse

 1. Is er een duidelijk beeld van de risico’s door eigen handelen?
 2. Is er een duidelijk beeld van de risico’s via eventuele buitenlandse dochters?
 3. Is er een duidelijk beeld van de risico’s via toeleveranciers?
 4. Zijn interne en externe deskundigen betrokken bij de inventarisatie?
 5. Is duidelijk wat de meest prangende risico’s zijn?

 

 3 Verankering

 1. Zijn de taken en verantwoordelijkheden juist verdeeld?
 2. Is er een MVO-team dat voor de implementatie en uitvoering zorgt en is dit team samengesteld uit de juiste mensen?
 3. Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in de HRM-functie?
 4. Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in de functies Inkoop en Ketenbeheer?
 5. Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in de KAM-functie?
 6. Wordt de juiste actie ondernomen om de kans op risico’s en de ernst van risico’s te beperken?

 

 4 Monitoring

 1. Wordt de juiste informatie gemonitord?
 2. Zijn belanghebbenden betrokken in het monitoringproces?
 3. Zijn de te monitoren indicatoren relevant en meetbaar?
 4. Worden de juiste monitoringinstrumenten gebruikt?
 5. Wat wordt gedaan met de uitkomst van het monitoren?

 

 5 Communicatie

 1. Is communicatie via een jaarverslag verplicht?
 2. Wordt over de juiste risico’s gerapporteerd?
 3. Hoe wordt communicatie geloofwaardig?
 4. Wordt er geïntegreerd of afzonderlijk gerapporteerd?
 5. Hoe kan er gecommuniceerd worden als er geen (publiek) jaarverslag wordt uitgebracht?

 

6 Herstellen

 1. Zijn er voldoende kanalen voor interne meldingen of klachten?
 2. Bieden de interne klachtenmechanismes voldoende bescherming voor de melders/klagers?
 3. Zijn er kanalen voor klachten over toeleveranciers?
 4. Zijn er kanalen voor klachten van omwonenden en lokale gemeenschappen?
 5. Gebeurt er voldoende met de meldingen en klachten?
 6. Is duidelijk hoe aan herstel kan worden bijgedragen?
 7. Wat leren we ervan?