MVO-risicomanagement voor inkoopmanagers

Als inkoopprofessional bent u verantwoordelijk voor een duurzaam inkoopbeleid. U let op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product maar ook of een product duurzaam is geproduceerd. Dat wil zeggen met respect voor mens en milieu.

Productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot in het buitenland. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een ondernemer stopt echter niet bij de grens. Weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden is belangrijk. Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in Nederland gevestigd bedrijf.

Met de wijze waarop u inkoopt, heeft u een ketenverantwoordelijkheid en zo effect op het gedrag van uw toeleveranciers, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.

Een nuttige bron van informatie is de website van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD). Daar is te vinden: The 2011 OECD Guidelines for Multinational Enterprises: An Introduction for Business.

Relevante MVO stappen

Voor u zijn met name de volgende stappen van belang:

Meer informatie

Een aanvulling op deze module is het Stappenplan MVI dat door MVO Nederland en NEVI is opgesteld. Deze tool richt zich op de inkoop verantwoordelijken en beschrijft specifiek voor deze functie hoe het proces van MVO-risicomanagement er uit ziet.