MVO-risicomanagement voor NGO’s

Als vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie of NGO heeft u wellicht contacten met lokale gemeenschappen of maatschappelijke organisaties in het buitenland, die mogelijk effecten ervaren van de buitenlandse activiteiten van Nederlandse bedrijven, of van toeleveranciers die aan Nederlandse bedrijven leveren.

NGO’s kunnen een rol spelen in het MVO-risicomanagement proces door informatie over risico’s te ontsluiten. Ook wilt u hen wellicht informeren over de verwachtingen in de OESO-landen ten aanzien van MVO-risicomanagement. Tenslotte kunnen slachtoffers of hun vertegenwoordigers via een klachtensysteem van de OESO-richtlijnen mogelijke schendingen aankaarten.

OECD Watch heeft een gids voor NGO’s uitgegeven over de OESO-richtlijnen.

Relevante MVO stappen

Voor u zijn met name de volgende stappen van belang: