MVO-risicomanagement voor MVO-managers

Als MVO-manager bent u verantwoordelijk voor het doorontwikkelen en implementeren van het MVO-beleid in uw organisatie.

U bent goed op de hoogte van de wettelijke voorschriften en richtlijnen. U bent binnen uw bedrijf de expert die de top van de organisatie moet attenderen op de risico’s die de onderneming loopt bij het betreden van nieuwe afzetmarkten, contacten met nieuwe leveranciers, uitbesteden van productieonderdelen naar het buitenland.

Een nuttige bron van informatie is de website van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD). Daar is te vinden: The 2011 OECD Guidelines for Multinational Enterprises: An Introduction for Business.

Stappen voor MVO managers

Aan de hand van de onderstaande 6 stappen kunt u toetsen of uw beleid actueel is en alle fasen bestrijkt. De stappen zijn: