MVO-risicomanagement voor MKB-ondernemingen

Ook MKB'ers krijgen op basis van de VN Guiding Principles de verantwoordelijkheid om met respect voor mensenrechten te handelen en zijn vaak op zoek naar wegen on invulling te geven aan de MVO beleid gebaseerd op de OESO Richtlijnen. Ook deze ondernemingen krijgen de verantwoordelijkheid om met respect voor mensenrechten te handelen.

Voor MKB’ers is MVO-Risicomanagement zowel lastiger als gemakkelijker dan voor het grootbedrijf. Lastiger, vanwege geringere capaciteit. Makkelijker, omdat de lijnen binnen de organisatie korter zijn, de formele rapportagevereisten minder zijn en omdat het vaak gaat om duurzaam inkopen – de meeste MKB-bedrijven zijn niet zelf actief in landen buiten de EU of de VS.

Omdat MKB-ondernemingen vaak beperkte capaciteit hebben om MVO-Risicomanagement uit te voeren is het raadzaam om aan te sluiten bij een sectorinitiatief. Deze optie wordt in Stap 1 besproken.

Praktische tools

MVO Nederland heeft voor het MKB een aantal tools ontwikkeld om aan de slag te gaan met MVO. Door deze MVO-Risicomanagementmodule heen wordt vaker naar deze tools gerefereerd. 

 • IMVO-vouchers: Bedrijven kunnen een externe adviseur inhuren en MVO Nederland vergoedt 50 procent van de advieskosten tot maximaal 10.000 euro (ex. BTW).
 • MVO Risico Checker: Om een inzicht te krijgen in de risico’s die kunnen voorkomen in de handelsketen van het bedrijf, kan deze tool worden gebruikt. (link: ) 
De Europese Commissie heeft aparte gids voor mensenrechten en MKB.

Een nuttige bron is ook de website van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD).

Relevante stappen

Voor MKB’ers zijn in beginsel alle stappen van het proces relevant, maar sommige stappen kunnen relevanter zijn dan anderen. Waar mogelijk bevat deze MVO-Risicomanagementmodule voorbeelden van MKB-bedrijven.

 • Beleidsplan
  Hierbij de vraag of het bedrijf aansluit bij een bestaand sector initiatief.
 • Risico-analyse
  Voor de meeste bedrijven gaat het hierbij om de risico’s verbonden aan duurzaam inkopen.
 • Verankering
  Voor de veel MKB-bedrijven zal dit eenvoudiger zijn vanwege de kortere lijnen binnen een bedrijf.
 • Monitoring
  Voor deze stap kan geleund worden op het sectorinitiatief. Een voorbeeld hiervan is de Fair Wear Foundation die voorziet in de nodige monitoring- en verificatiemethoden.
 • Communicatie
  Ook voor MKB-bedrijven is het van belang om te laten zien wat ze doen, maar dat kan ook via een website en hoeft vaal niet via een formeel verslag.
 • Herstellen
  Voor veel MKB-bedrijven gaat het vooral om het opzetten van een intern klachtenmechanisme. Wat betreft een klachtenmechanisme over misstanden bij toeleveranciers of een klachtenmechanisme voor omwonende en lokale gemeenschappen ligt samenwerking met andere bedrijven voor de hand.