MVO-risicomanagement voor KAM, HS, QSHE en Risico managers

Klanten en leveranciers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Om hieraan te voldoen heeft u waarschijnlijk al een risicomanagement systeem op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) of Quality, Safety, Health, Environment (QSHE).

n het kader van MVO-risicomanagement is het zaak om ook de risico’s voor externe belanghebbenden mee te nemen in uw bestaande risicomanagement systeem. In eerste instantie gaat het hierbij om uw eigen bedrijfsactiviteiten en vervolgens om uw activiteiten in de keten. Hiervoor is het van belang dat u op de hoogte bent van de risico’s die het (internationaal) handelen van uw organisatie betekent voor mens en milieu in binnen- en buitenland. U bent op zoek naar inzicht in mogelijke risico’s die uw organisatie loopt en mogelijkheden deze uit te sluiten.

Een nuttige bron van informatie is de website van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD).

Relevante MVO stappen

Voor u zijn met name de volgende stappen van belang: