5.7 Wat leren we ervan?

Waarom is dit van belang?

De aard en omvang van de klachten geven waardevolle informatie over het functioneren van het MVO-beleid van de onderneming. Het is daarom van belang dat er lessen voor de bijstelling van het beleid uit de meldingen en klachten worden getrokken.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Door de mechanismes jaarlijks te evalueren op basis van:

  • Een intern dossier waarin alle klachten en meldingen staan opgetekend.
  • Een analyse van de aard van de klachten en de activiteiten van de onderneming waarop deze betrekking hadden.
  • Indicatoren om de klachtenmechanismes te volgen: bv. is de klacht naar tevredenheid van de klager behandeld, hoe lang heeft de procedure geduurd etc.
  • Feedback over de afhandeling van de klachten.
  • Systematische integratie van ‘key lessons learned’ in het dossier over de klachten.

Deze evaluatie van mechanismes maakt onderdeel uit van het proces van monitoring. Zie hiervoor Stap 4.

>> Stap 6 Communicatie