5.4 Zijn er kanalen voor klachten van omwonenden en lokale gemeenschappen?

Waarom is dit van belang?

Bedrijfsactiviteiten kunnen het welzijn van omwonenden negatief beïnvloeden door geluid-, stank- of verkeersoverlast. Ook kunnen ze invloed hebben op de lokale watervoorziening, gemeenschappelijke gronden etc. Als deze klachten niet serieus worden genomen, kunnen ze gemakkelijk escaleren, tot (levens)gevaarlijke situaties leiden, de relatie met de lokale gemeenschap verpesten en de reputatie van het bedrijf schaden.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Bedrijven kunnen hun interne klachtenmechanisme openstellen voor derden. Maar aangezien het hier vaak om andersoortige klachten gaat, kiezen bedrijven die te maken hebben met deze problematiek vaak voor een apart lokaal mechanisme als onderdeel van hun beleid voor contacten met de lokale gemeenschap. Een belangrijk punt hierbij is de bekendheid van het mechanisme. Er zijn verschillende manieren om die te vergroten:

  • folders voor omwonenden;
  • via bijeenkomsten met de lokale gemeenschap;
  • via lokale media;
  • via samenwerking met lokale NGO’s.

Access Facility is een non-profit organisatie die zich richt op bemiddeling tussen bedrijven en lokale organisaties. Het verzamelt best practices op dit terrein en maakt deze toegankelijk op de Access Facility website.