5.5 Gebeurt er voldoende met de meldingen en klachten?

Waarom is dit van belang?

Om betrouwbaar te zijn, dient een klachtenmechanisme, naast het bieden van adequate bescherming voor klagers, ook voorspelbaar, gelijkwaardig en transparant te zijn over hoe meldingen en klachten worden behandeld. Dat geldt zowel voor interne als externe klachtenmechanismes.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Betrouwbaarheid ontstaat als een bedrijf heldere standaarden formuleert en procedures opstelt met duidelijk afgebakende stappen en verantwoordelijkheden. Het onderstaande bevat een overzicht van de verschillende stappen.

overzicht verschillende stappen klachtenprocedure

De website over de klachtenprocedure van AkzoNobel geeft aan wat er met de klacht gebeurt en wanneer de klager terugkoppeling kan verwachten. De website bevat ook een link waarmee de uitgebreidere beschrijving en toelichting van de procedure kan worden gedownload.