Stap 6 Herstellen

Waarom is herstellen van belang?

Ondanks alles kan er altijd nog iets misgaan bij het bedrijf zelf, eventuele buitenlandse dochters of toeleveranciers. Dat kan gebeuren. Wat echter niet moet gebeuren is dat zaken niet tijdig recht worden gezet of klachten niet serieus worden genomen waardoor zaken escaleren. Dat levert doorgaans een situatie van alleen maar verliezers op.

Het is daarom van belang dat er kanalen zijn waarmee klachten of meldingen van binnen en buiten de onderneming geuit kunnen worden. Deze kanalen dienen eenvoudig te vinden te zijn. Als er een klacht geuit wordt, dient er adequaat gereageerd te worden. Een adequate reactie is tijdig en gericht op afdoende herstel.

Het onderstaande richt zich vooral op klachtenmechanismes op bedrijfs- of sectorniveau. Als deze geen bevredigend resultaat opleveren, dan kan bemiddeling door het Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen overwogen worden.

Checklist

  1. Zijn er voldoende kanalen voor interne meldingen of klachten?
  2. Bieden de interne klachtenmechanismes voldoende bescherming voor de melders/klagers?
  3. Zijn er kanalen voor klachten over toeleveranciers?
  4. Zijn er kanalen voor klachten van omwonenden en lokale gemeenschappen?
  5. Gebeurt er voldoende met de meldingen en klachten?
  6. Is duidelijk hoe aan herstel kan worden bijgedragen?
  7. Wat leren we ervan?