6.5 Hoe kan er gecommuniceerd worden als er geen (publiek) jaarverslag wordt uitgebracht?

Waarom is dit van belang?

De verplichting om een jaarverslag uit te brengen bestaat niet voor elk bedrijf. Daarnaast kan het in bepaalde situaties goed zijn om als bedrijf snel iets naar buiten te brengen buiten het jaarverslag om, bijvoorbeeld als er een incident heeft plaatsgevonden. De beste reactie hierop is om zo transparant als mogelijk over het incident te rapporteren. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat proactief over incidenten rapporteert is Heineken. Zie ook dit voorbeeld over hondengevechten op de Heineken website.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Naast het veelal structureel rapporteren over wat in deze module is behandeld in een jaarverslag (geïntegreerd of afzonderlijk) of op de website, is het ook mogelijk om incidenteel te rapporteren over bijvoorbeeld voorvallen of vernieuwingen van de gedragsrichtlijnen.

Er zijn genoeg alternatieve mogelijkheden voor communicatie over MVO-beleid, risico’s of andere informatie naast het conventionele jaarverslag. Denk eens aan:

  • factsheets / infographics
  • websites
  • filmpjes

Ook kan een bedrijf een overzicht van zijn aanpak geven tijdens een rechtstreeks gesprek met belanghebbenden.

Leidend bij het maken van de keuze uit deze alternatieven is dat de belanghebbenden een duidelijk beeld krijgen van de relevante risico’s, de gekozen aanpak van deze risico’s en een evaluatie van de effectiviteit van die aanpak.

MVO Nederland heeft een MVO-communicatiewijzer die een grote diversiteit aan manieren van communiceren laat zien. Het is nuttig deze te bekijken. Bekijk de communicatiewijzer op de website van MVO Nederland.