6.2 Wordt over de juiste risico’s gerapporteerd?

Waarom is dit van belang?

Het is belangrijk dat een bedrijf aan de juiste risico’s aandacht besteedt. Dit is voor het bedrijf vanuit het oogpunt van efficiëntie belangrijk, maar ook vanuit het belanghebbendenperspectief. Belanghebbenden hebben een belangrijke taak in reageren op ontwikkelingen van ondernemingen en de relevante informatie over ontwikkelingen moeten zij in rapportages terug kunnen vinden.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Het selecteren van de meest relevante informatie waarover gecommuniceerd moet worden is de uitkomst van de vorige stappen. In de vorige stappen is nagedacht over de meest pregnante risico’s en is de keuze voor bepaalde indicatoren voor monitoring besproken. Twee belangrijke ankers voor de informatie waarover gerapporteerd wordt zijn:

  • Kwantiteit van de informatie: rapporteert het bedrijf wel genoeg? Zijn alle onderdelen opgenomen? Generaliseert het bedrijf de data niet teveel?
  • Kwaliteit van de informatie: draagt de informatie iets bij? Is de informatie vergelijkbaar? Is de informatie betrouwbaar?

De vraag waarover gerapporteerd moet worden, kan deels worden beantwoord met de richtlijnen van de GRI. Daarnaast is het van belang dat voor de selectie van relevante indicatoren ook de stakeholders worden geraadpleegd. Samen met stakeholders kan worden bepaald welke onderwerpen een materieel belang hebben om over te rapporteren. De GRI geeft op het gebied van mensenrechten een paar voorbeelden van indicatoren die relevant kunnen zijn voor een onderneming.

Een bedrijf kan ook de bewuste afweging maken over andere, in zijn ogen relevante indicatoren te rapporteren. Het is belangrijk dat deze afweging dan wel goed wordt toegelicht in het jaarverslag. Daarnaast is het in het kader van transparantie verstandig om deze afwijkende variabelen op te nemen op de website of in een ander naslagwerk.

Een goed voorbeeld van heldere communicatie over de juiste indicatoren geven Philips en DSM op hun websites. Daar worden bijvoorbeeld tabellen gepresenteerd met relevante cijfers die voortvloeien uit audits bij toeleveranciers. Deze cijfers betreffen allerlei MVO indicatoren, waaronder ook mensenrechten. Zo is bijvoorbeeld af te lezen per geografisch gebied in hoeveel procent van de gevallen er problemen zijn met werktijden, non-discriminatie, kinderarbeid of vrijheid van vereniging.